TRINITY
Lutheran Church

Pastor Paul Krause

(605) 886-2976

1800 E Kemp Ave

Watertown, SD 57201

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon